ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังแผ่นดิน

ลงนามถวายพระพร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3