เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีสำหรับ brower google chrome ,mozilla firefox และ IE9 ขึ้นไป